Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central

  
 • Telèfon

 • 93 872 57 62

 • 691 932 594

line
 • Adreça

 • Plana de l'Om, 6, 2n 5a
  08241 Manresa

line

Curs: Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum

Curs: Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum
Lloc:


Sala de formació del CETIM, Plana de l’Om, 6, 2n 3a de Manresa.

Data inici:


25/04/2023

Data fi:


27/04/2023

Horari:


De 09.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.30 h

Número d'inscrits:


9

Objectius:


Visió detallada i pràctica dels requisits de disseny en instal·lacions solars fotovoltaiques.


Dirigit a:


Persones enginyeres, tècniques i instal·ladores en general que vulguin realitzar projectes d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum.

Programa:


1. Marc normatiu i conceptes bàsics

  Marc legal de l’autoconsum. RD 244/2019, RD 1699/2011 i RD 842/2002 (REBT). Implicacions tècniques del RD Autoconsum:

  • Tipus d’instal·lacions. Sol·licitud del punt de connexió. Tràmits amb la distribuïdora.
  • Autoconsum compartit. Opcions.
  • Compensació simplificada d’excedents. Càlcul i estimació.
  • Legalització i inscripció de les instal·lacions. Registre administratiu d’autoconsum. Canal empresa.
  • Projecte tècnic i memòria tècnica de disseny. Certificat d’instal·lació.
  • Injecció zero. UNE 217001.
  • Normes tècniques particulars de les distribuïdores.


  2. Fonaments tècnics de disseny i funcionament

   • Anàlisi del perfil de consum. Monitoritzacions de consums. Perfils de consum constants o estacionals. Diferents tipus de perfils de consum diaris. Les tarifes elèctriques i la discriminació horària. Tarifes 3.0. Exemples a partir de factures de clients.
   • Radiació solar. Horària i mensual. Bases de dades. Càlcul de la producció solar (diferents mètodes de càlcul, eines i recursos). Disponibilitat d’espai de la coberta. Ombres llunyanes i properes. Càlcul d’ombres. Solucions en configuració per ombres.
   • Característiques tècniques, de disseny i de funcionament de tots els equips que formen part d’una instal·lació solar (mòduls, onduladors, aparamenta elèctrica, quadres de proteccions DC i AC, etc.). Sistemes de muntatge i fixació. Manteniment i operació de les instal·lacions. Configuració d’strings. Condicions de disseny.


   3. Esquemes de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

   En aquest bloc es presenten els esquemes bàsics de configuració de tots els tipus d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum i la comparativa amb les altres modalitats existents (assistides, aïllades i interconnectades).

   Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (amb i sense gestió d’excedents).

   Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb acumulació elèctrica. Bateries Comparativa amb esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes amb els diferents tipus de bateries que hi ha actualment.

   Diferents formes de representar esquemes unifilars i de configuració. Lay outs.


   4. Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. Valorització energètica. Softwares de càlcul

   Dimensionament detallat d'una instal·lació d'autoconsum

   • Càlcul de la potència òptima segons factures o perfils de consum (horaris, mensuals).
   • Implantació dels mòduls sobre coberta.
   • Onduladors. Centralitzats o descentralitzats. Configuració d’strings.
   • Cobertura solar vs rati d’autoconsum.
   • Valorització de l'energia generada i dels excedents.
   • Càlculs elèctrics. Proteccions. Cablejats i caigudes de tensió.
   • Càlculs i dimensionat d’estructures. Software de càlcul (k2-systems).


   5. Resolució d’exercicis. Exemples de càlcul

   Resolució d’exemples de càlcul i disseny utilitzant diferents recursos i eines informàtiques, fulls Excel i softwares de configuració (SUNNY DESIGN, SolarEdge design, BASE K2-SYSTEMS). Definir els perfils de consum a partir de factures elèctriques o monitoritzacions. Importar consums horaris reals. Implantació en planta dels mòduls (lay out). Dibuix d’esquemes unifilars. Càlculs elèctrics. Informes i propostes tècniques i comercials.   Aquest curs, pot ser bonificat per la FUNDAE. El Col·legi està acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació dels cursos de formació que organitza. Si ets una empresa i vols que et gestionem gratuïtament aquesta bonificació només has de posar-te en contacte amb el Departament de Formació del CETIM i t’informarem de tots els passos que cal seguir i sobre el funcionament de les bonificacions. La inscripció del curs s’ha de fer almenys una setmana abans de l’inici.   Tarifes:


   Descompte empresa (a consultar)0 Euros
   Persones col·legiades225 Euros
   Persones col·legiades amb RC del Col·legi195 Euros
   Persones no col·legiades260 Euros


   Observacions:


   Els alumnes hauran de portar ordinador, ja que s’utilitzaran programes de simulació i dimensionat, fulles de càlcul i altres eines informàtiques.

   Documents:


   PROGRAMA_Curs_Fotvoltaica_versio0.pdf   Información