Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central

  
 • Telèfon

 • 93 872 57 62

 • 691 932 594

line
 • Adreça

 • Plana de l'Om, 6, 2n 5a
  08241 Manresa

line

Curs: Proteccions en Instal·lacions Fotovoltaiques

Curs: Proteccions en Instal·lacions Fotovoltaiques
Lloc:


Sala de formació del CETIM (Plana de l’Om, 6, 2n 3a de Manresa).

Data inici:


06/11/2023

Data fi:


08/11/2023

Horari:


De les 15.00 a les 19.00 h.

Número d'inscrits:


3

Objectius:


Analitzar les proteccions en instal·lacions fotovoltaiques, verificar les proteccions per sobrecàrrega, curtcircuits i contactes indirectes, aprendre a buscar les fallades d’aïllament, entre d'altres.


Dirigit a:


El curs està enfocat a persones enginyeres i/o instal·ladores que realitzen o mantenen instal·lacions Fotovoltaiques.

Programa:


Teoria:

1. Tipologies d’instal·lacions FV

 • Instal·lacions autoconsum connectades directament a la xarxa de BT
 • Instal·lacions autoconsum connectades directament a la xarxa de AT
 • Instal·lacions aïllades (sense xarxa elèctrica)
 • Instal·lacions de Bombeig Solar, amb i sense xarxa elèctrica.

2. Normatives en instal·lacions Fotovoltaiques

3. REBT

 • Tipus d’instal·lacions
 • Cables de connexió
 • Posta a terra
 • Mode back-up
 • Definició de masses
 • Diferencials
 • Particularitats xarxes IT
 • Problemes en bateries reactiva amb inversors

4. Normativa Inversors

5. Instal·lació FV – Part de CC

 • Mesures de protecció per doble aïllament o aïllament reforçat o per MBTS
 • Protecció contra incendis

   -   Mesura d’aïllament i fuga de corrent i desconnexió

   -   Posta a terra un pol, mesura corrent de defecte i desconnexió.

  • Tensions i corrents màximes Uoc_max i Isc_max
  • Proteccions Sobreintensitats

     -   Dos cadenes “strings” en paral·lel

     -   Més de dos cadenes “strings” en paral·lel

     -   Proteccions de cables i mòduls

     -   Proteccions subgrups i grups FV

  • Proteccions sobre intensitat circuit de CA
  • Proteccions sobre tensions transitòries

     -   Limitadors transitoris

     -   Instal·lació amb parallamps

     -   Cablejat

  • Identificació i marcat de les instal·lacions
  • Canalitzacions cables CC
  • Aparamenta

     -   Dispositius RCD

     -   Fusibles

     -   Magnetotèrmics de CC

     -   Limitadors transitoris

  • Seccionament i maniobra
  • Dispositius de supervisió

  Pràctiques:

  • Buscar un defecte d’aïllament en una instal·lació FV
  • Tensions induïdes en el cablejat
  • Mesures de corrents contínues
  • Mesures amb un vigilant d’aïllament
  • Verificacions en xarxes IT

     -    Mesura d’aïllament permanent

     -    Mesura de la tensió de contacte al primer defecte

     -    Mesures de tensions respecte terra.


  Professor: Joan Romans Artigas. Enginyer Electrònic, Eng. Tec. de Telecomunicacions i Eng. Tec. Industrial. Treballa en un despatx d’enginyeria, en la redacció de projectes elèctrics i assessoria elèctrica en instal·lacions industrials, en especial en les parades aleatòries de les proteccions. També imparteix cursos de formació en Gremis d’Instal·ladors i en Col·legis professionals d’enginyers.  Tarifes:


  Persones col·legiades amb RC del Col·legi:190 Euros
  Persones col·legiades:220 Euros
  Persones no col·legiades:260 Euros


  Observacions:


  Aquest curs, pot ser bonificat per la FUNDAE. El Col·legi està acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació dels cursos de formació que organitza. Si ets una empresa i vols que et gestionem gratuïtament aquesta bonificació només has de posar-te en contacte amb el Departament de Formació del CETIM i t’informarem de tots els passos que cal seguir i sobre el funcionament de les bonificacions. La inscripció del curs s’ha de fer almenys una setmana abans de l’inici.

  Documents:


  PROGRAMA_Curs_Proteccions Instal·lacions Fotovoltaiques_versió0.pdf  Información