Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central

  
 • Telèfon

 • 93 872 57 62

 • 691 932 594

line
 • Adreça

 • Plana de l'Om, 6, 2n 5a
  08241 Manresa

line

Política de privacidad


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA informa als Usuaris:

 

Responsable del Tractament:

 

COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA, en endavant CETIM

Q5856389A

Plana de l'Om 6, 2n 5a - 08241 Manresa (Barcelona)

 

Finalitat del Tractament:

 

 • Gestionar les dades a les quals CETIM accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.

 • Gestionar la seva consulta o sol·licitud.

 • Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb CETIM, només en cas d'acceptació.

 • CETIM tractarà les dades amb les finalitats especificades en cada servei que l'usuari pot realitzar, de conformitat amb la regulació establerta pel RGPD i altres disposicions d'aplicació.

 

Abans de l'enviament de qualsevol sol-licitud a través d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

 

Legitimació: La legitimació del tractament, depenent del servei sol·licitat, pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal.

 

Destinataris: Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si s'escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb allò previst en la legislació.

 

En tot cas, en cada servei corresponent, s'informarà de les possibles cessions de dades.

 

Registre d'Activitats del Tractament de CETIM:

 

1. Col·legiats

2. Precol·legiats

3. Professionals externs

4. Cursos, formació, activitats i conferències

5. Assegurança professional (MUPITI)

6. Servei de lloguer d'aparells de mesura

7. Borsa de Treball (SOPP - Servei d'Ocupació i Promoció Professional)

8. Treballadors

9. Candidats

10. Lloguer d'espais

11. Reclamacions, queixes i denúncies

12. Ponents

13. Finançament (Concessió de Microcrèdits)

14. Servei d'Arxiu

15. APP del CETIM

16. Junta de Govern

 

Podeu accedir a la descripció completa dels tractaments, -- finalitats; categoria d'interessats; categoria de dades personals; categoria de destinataris; transferències internacionals de dades i conservació -- {Registre de les activitats de tractament del CETIM}.

 

Drets

 

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l'entitat.

Per últim, CETIM l'informa que, en cas d'incompliment en el tractament de dades, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

 

En relació al formulari de la pàgina web, l'usuari ha d'omplir els marcats com a "obligatoris". No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que CETIM no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, CETIM quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita a CETIM han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat?

CETIM informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 

Xarxes socials

 

CETIM disposa de perfils a diferents xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d'atenció i interacció social.

A continuació, els enllacem les polítiques de privacitat de les xarxes socials en les quals Enginyers Manresa té perfil obert:

Twitter

Facebook

YouTube

LinkedIn