Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central

  
  • Telèfon

  • 93 872 57 62

  • 691 932 594

line
  • Adreça

  • Plana de l'Om, 6, 2n 5a
    08241 Manresa

line

Portal de transparència


En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTRCAT).

 

La LTRCAT és aplicable als col·legis professionals en allò que afecti l'exercici de llurs funcions públiques (art. 3.1, lletra b).

 

Són activitats subjectes a Dret Administratiu i sobre les que el Col·legi ha d'informar, en els termes establerts a la LTRCAT, les següents: la col·legiació; la inscripció en el registre de societats professionals; l'ordenació de l'activitat professional; l'exercici de la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial; el visat de treballs professionals; la col·laboració amb les Administracions Públiques en l'exercici de funcions públiques; així com qualsevol altra funció subjecte a Dret Administratiu.

 

Estructura organitzativa:

 

Junta de Govern

Organigrama organitzatiu

Informació econòmica i col·legial

 

En els documents adjunts es troba el Registre d'Activitats de Tractament del Col·legi.